Film Rasťa Hatiara "48 hodín na bicykli"- dokument z preteku RAS Extreme Slovenija 2014 na filmovom festivale v Žiline 06.-10.09.2017

06.09.2017 23:56

 

Kontakt

Občianske združenie: Slovenský Ultracyklistický Tím - Slovak Ultracycling Team
Trstená/Bratislava
Sídlo: Pod Stráňou 879/48
02801 Trstená

Predseda združenia:
Marek Harčarik
mobil: +421 908 861375

IČO: 42 433 525
č. účtu (ČSOB): 4021672402/7500
IBAN: SK6675000000004021672402
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

marek.harcarik@gmail.com