Kalendár akcií

11.02.2013 10:56
Trasa preteku DOS-RAS Extreme Slovenija 2013 meria 1229km a vedie okolo Slovinska. Prevýšenie 14880 metrov. Celý tím tvorí 6ľudí a jazdec. Dve sprievodné autá ktoré musia byť náležite označené podľa pravidiel pričom je vhodné aby jedno z nich bolo obytné, alebo aspoň dodávka. Jazdec si sám plánuje...

Kontakt

Občianske združenie: Slovenský Ultracyklistický Tím - Slovak Ultracycling Team
Trstená/Bratislava
Sídlo: Pod Stráňou 879/48
02801 Trstená

Predseda združenia:
Marek Harčarik
mobil: +421 908 861375

IČO: 42 433 525
č. účtu (ČSOB): 4021672402/7500
IBAN: SK6675000000004021672402
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

marek.harcarik@gmail.com