Náš tím

Pretekár: Marek Harčarik

Telefón: 0908 861375

Email: marek.harcarik@gmail.com

Člen tímu: Vladimír Harčarik (otec)

Člen tímu: Michal Harčarik (brat)

Člen tímu: Ján Kamody (FOTO-Glocknerman 2016)

 

Člen tímu: Gregor Schutz - Fyzioterapeut

Člen tímu: Juraj Gavenda

Člen tímu: Miroslav Lukačko

Člen tímu: Ján Grajciarik (Profesionálny fotograf - kamera)

Kontakt

Občianske združenie: Slovenský Ultracyklistický Tím - Slovak Ultracycling Team
Trstená/Bratislava
Sídlo: Pod Stráňou 879/48
02801 Trstená

Predseda združenia:
Marek Harčarik
mobil: +421 908 861375

IČO: 42 433 525
č. účtu (ČSOB): 4021672402/7500
IBAN: SK6675000000004021672402
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

marek.harcarik@gmail.com