GLOCKNERMAN 2016 - 1000km (non-stop) 17000m prevýšenie

Táto fotogaléria je prázdna.

DOS-RAS Extreme Slovenija 2015 - 1250,60km (non-stop) 14500m prevýšenie

DOS-RAS Extreme Slovenija 2014 - 1205km (non-stop) 14500m prevýšenie

RAS-EXTREME Slovenija 2013 - 1229km (non-stop) - 14880m prevýšenie

Maxcyklomaraton 2012 - 584km (non-stop) - 4460m prevýšenie

Kontakt

Občianske združenie: Slovenský Ultracyklistický Tím - Slovak Ultracycling Team
Trstená/Bratislava
Sídlo: Pod Stráňou 879/48
02801 Trstená

Predseda združenia:
Marek Harčarik
mobil: +421 908 861375

IČO: 42 433 525
č. účtu (ČSOB): 4021672402/7500
IBAN: SK6675000000004021672402
BIC/SWIFT: CEKOSKBX

marek.harcarik@gmail.com